Địa chỉ: 48 Hàng Bè, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam | Hàng ngày: 11:00AM - 23:00PM | Điện thoại: (024) 3.825.1286 - (024) 3.828.9167 | Email: contact@greentangerinehanoi.com

Book now

Yêu cầu đặt bàn trong ngày sau 5:30pm

Xin vui lòng gọi trực tiếp đến nhà hàng theo số điện thoại (04) 3.825.1286

Booking sucessfull
Booking error