Địa chỉ: 48 Hàng Bè, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam | Hàng ngày: 11:00AM - 23:00PM | Điện thoại: (+84) 243.825.1286 - (+84) 243.828.9167 | Email: greentangerinerestaurant@gmail.com